Kategoriler
Genel

bizce olması gereken

“Bu meyve suyu, Kainatı yoktan var eden Rabbimizin gökten yağdırdığı yağmur ile insanların faydası için kuru topraktan yarattığı ağaçların, insanların çeşitli bedensel ihtiyaçlarnı karşılamak için var edilen meyvelerinden üretildi. Rabbimiz biz kullarına günahkar olduğumuz halde nimetlerini yağdırmaya devam ediyor: O’na dönelim diye…”

540_5000_5ec5b87d

Kategoriler
Genel

istanbul

belde-i tayyibimizin Tayyibi…

istanbulbg-01

Kategoriler
Genel

fatiha

kurani_kerim_kran_quran_cover“Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿
Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ﴾6-7﴿”

Kategoriler
Genel

derdimiz

Senin derdin benim derdim olmalıydı. Benim derdim de senin, öyle buyurmuştu Peygamber hatırladın mı?

Kategoriler
Genel

vecize’li hayat…

Hayatı vecizelerle yaşamayı bırakalım. Hayat Facebook & Twitter’da paylaşılan bir vecizeden ibaret değildir, paylaşılan vecizeye ne kadar uygun bir hayatımız var, sorgulamak lazım.