ebrar

kudüs şehrimiz

beytülmakdis yuvamız

ebrar yavrumuz

oluvermiş.