Kategoriler
Genel

istikamet

istikametsiz iman, amelsiz niyet eksik kalmıştır.